Produktový katalog

Proudnice automatická 52 BERLIN FORCE

Kategorie:
Proudnice,klíče,přechody,spojky,víčka > Proudnice > Proudnice automatická 52 BERLIN FORCE

Popis:
proudnice umožňuje plynulé nastavení plného nebo roztříštěného proudu a nastavení požadovaného průtoku v 5-ti polohách od 100 do 400 l/min. Tohoto výkonu je dosaženo jak při tlaku 6 barů tak i při vstupním tlaku 3 bary a to jednoduchým přepnutím na hlavici proudnice.

Určení
k vedení hasebního zásahu vodou při nedostatečném tlaku vlivem dlouhého hadicového vedení nebo ve výškových domech.

Objednací číslo

Jmen. průtok

[l/min]

Jmen. tlak

[MPa]

Hmotnost

[kg]

Rozměry (délka)

[mm]

449 812 1039 400 0,6 nebo 0,3
2,50 360

Proudnice automatická 52 BERLIN FORCE