Produktový katalog

Proudnice 52 GAL Proudnice 52 GALAXIE AUTOMATIKAXIE AUTOMATIK

Kategorie:
Proudnice,klíče,přechody,spojky,víčka > Proudnice > Proudnice 52 GALAXIE AUTOMATIK

Popis:
těleso proudnice tvoří odlitek z hliníkové slitiny. Na vstupu je proudnice opatřena spojkou 52, která je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení nebo uvolnění připojené hadice. Otočná hlava umožňuje nastavení plného nebo sprchového proudu v rozsahu 20° až 120°,třmenová páka slouží k nastavení požadovaného průtoku v rozsahu 40 až 500 l/min. při tlaku 0,5 MPa a funkce „proplach“. Hlava a rukojeť jsou opatřeny ochrannou pryžovou vrstvou zabraňující namrzání a poškození úderem.

Určení
proudnice je určena k vedení hasebního zásahu vodou a pěnotvornými roztoky plným i sprchovým proudem.

Objednací číslo

Jmen. průtok

[l/min]

Jmen. tlak

[MPa]

Dostřik

[m]

Hmotnost

[kg]

Rozměry (délka)

[mm]

449 812 0060 500
0,5
35 1,80 270

 Proudnice 52 GAL Proudnice 52 GALAXIE AUTOMATIKAXIE AUTOMATIK