Produktový katalog

Proudnice 52 PYROCOOL / VIPER

Kategorie:
Proudnice,klíče,přechody,spojky,víčka > Proudnice > Proudnice 52 PYROCOOL / VIPER

Popis:
na vstupu je proudnice opatřena spojkou 52, která je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení nebo uvolnění připojené hadice. Otočná hlava umožňuje nastavení plného nebo sprchového proudu nebo clony s plynulou změnou. Otočný prstenec slouží k nastavení požadovaného průtoku. Hlava a rukojeť jsou opatřeny ochrannou pryžovou vrstvou zabraňující namrzání a poškození úderem.

Určení
k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem.

Objednací číslo

Jmen. průtok

[l/min]

Jmen. tlak

[MPa]

Hmotnost

[kg]

Rozměry (délka)

[mm]

449 812 0046 475
0,7
1,98 260

 Proudnice 52 PYROCOOL / VIPER