Produktový katalog

Proudnice 52 GALAXIE

Kategorie:
Proudnice,klíče,přechody,spojky,víčka > Proudnice > Proudnice 52 GALAXIE

Popis:
těleso proudnice tvoří odlitek z hliníkové slitiny. Na vstupu je proudnice opatřena spojkou 52, která je k
tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení nebo uvolnění připojené hadice. Otočná hlava umožňuje nastavení plného nebo sprchového proudu nebo clony v rozsahu 20° až 122°, otočný prstenec slouží k nastavení požadovaného průtoku v rozsahu 52 až 410 l/min. při tlaku 0,5 MPa a funkce „proplach“. Hlava, prstenec a rukojeť jsou opatřeny ochrannou pryžovou vrstvou zabraňující namrzání a poškození úderem a umožňující pohodlné nastavení ovládacích prvků.

Určení
proudnice je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem.

Objednací číslo

Jmen. průtok

[l/min]

Jmen. tlak

[MPa]

Dostřik

[m]

Max. prac. tlak

[MPa]

Hmotnost

[kg]

Rozměry (délka)

[mm]

449 812 0045 410
0,5
29 1,0 2,46 308

 Proudnice 52 GALAXIE