Hasicí přístroje s čistým hasivem STAR

Kategorie:
Hasící přístroje > Hasicí přístroje s čistým hasivem STAR

 

Popishasicí přístroj je pod stálým tlakem. Kontrola tlaku uvnitř přístroje je prováděna kontrolním tlakoměrem, který je umístěn na spouštěcím ventilu přístroje.

Určení
hašení elektronických zařízení, výpočetních středisek, telefonních ústředen, motorů, umělých hmot, knihoven, archivů a skladů.

Provozní schopnost
od -20 oC do +50 oC.

Hasící látka
čisté hasivo CEA-614 na bázi tetradekafluorhexanu.

Výtlačný prostředek
dusík [N].

Objednací číslo Typ Min. doba
činnosti

Hmotnost
náplně
[kg]
Hmotnost
přístroje
[kg]
Rozměry
(výška/Æ nádoby)
[mm]
449 324 1031 STAR-CA2 6 2 3,90 318/110
449 324 1030 STAR-CA4 9 4 7,20 419/150
449 324 1027 STAR-CA6 9 6 11,00 590/150

Hasicí přístroje s čistým hasivem STAR