Hasicí přístroje práškové (2)

Kategorie:
Hasící přístroje > Hasicí přístroje práškové (2)

Popishasicí přístroj je naplněn hasicím práškem pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný ve ventilu.

Určení
hašení požárů třídy ABC a hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.

Provozní schopnost
od -20°C do +60°C.

Hasící látka
FUREX ABC 40.

Objednací číslo Typ Maximální
hasící účinek
Doba
činnosti
[s]
Hmotnost
náplně
[kg]
Hmotnost
přístroje
[kg]
Rozměry
(výška/Æ nádoby)
[mm]
449 324 1002 PR1e 5A/21B/C 7 1 2,50 315/87
449 324 1005 PR2e 8A/34B/C 10 2 4,00 386/106
449 324 1003 P4Te 13A/70B/C 239 4 7,00 400/150
449 324 1004 P6Te 21A/113B/C 20 6 10,00 570/150

Hasicí přístroje práškové (2)