Protichemický oděv OPCH – 90 PO

Kategorie:
Zásahový protipožární oblek > Protichemický oděv OPCH – 90 PO

Popis:
plně hermetický přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné fázi, vč. aerosolů, odolný proti louhům a kyselinám. Skládá se z jednodílné kombinézy s kapucí, panoramatického zorníku, holínek a rukavic. Oděv
lze oblékat na běžnou výstroj vč. přilby a dýchací techniky.

Určení
pro likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a dopravě, při likvidaci ekologických havárií apod.

Materiál
kombinéza - polyamidová nebo polyesterová tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukovou směsí se sníženou hořlavostí, zorník - polymetylmetakrylát, holínky - PVC s ocelovou výztuží ve špici a podešvi, rukavice - butylkaučuková směs se sníženou hořlavostí.

Objednací číslo

Barva Velikost
rukavic
Velikost holinek
Přetlak v oděvu
[kPa]
Hmotnost
[kg]
793 570 0001 žlutá 793 570 0001 č. 42 - č. 47 0,4 6,50

Protichemický oděv OPCH – 90 PO