Pěnidlo STHAMEX F-15

Kategorie:
Hasící látky > Pěnidlo STHAMEX F-15

Popis:
syntetický pěnotvorný hasicí prostředek na bázi povrchově ohraničených aktivně působících látek. Pěnidlo lze použít pro výrobu těžké, střední nebo lehké pěny, nebo jako smáčedlo. Pěnidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1568, je fyziologicky nezávadné a biologicky odbouratelné.

Určení
hašení požárů třídy A a B, uhlovodíků a nepolárních kapalin.

Balení
kanystr 25 litrů

Objednací číslo Mrazuvzdornost
[°C]
Objemové
přimísení
[%]
Číslo
napěnění
Poločas
rozpadu
[min]
Balení
[kg]
245 916 1000 min. -15 5,0* ≥20* ≥20* 25
5,0** ≥20** ≥15*
5,0*** ≥20*** ≥1***

Pěnidlo STHAMEX F-15